PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Stávající partneři, zákazníci, zaměstnanci

Jsou jistotou i novým potenciálem


 

Segment „stávajících“ – pomáháme optimalizovat systém práce tak, aby byl plně využít jeho potenciál a předešlo se zbytečným ztrátám. Pomáháme připravit a zavést prodejní a marketingové nástroje cílené na stávající zákazníky, a nastavit činnosti, které budou účinné jako prevence před nežádoucím ukončením obchodního, nebo pracovního vztahu.

 

První krok:

  • Seznámení se stávajícím stavem, specifiky a záměry
  • Vyhodnocení realizovaných aktivit a jejich výsledků
  • Stanovení potenciálu, cílů, návrh postupu řešení

 

Realizace v oblastech dle priorit:

  • Prevence proti zhoršení vztahů z důvodu nespokojenosti
  • Prevence proti „zapomenutí“
  • Udržení vzájemné výhodnosti vztahu
  • Podpora zvýšení objemu nákupu a rozšiřování spolupráce
  • Budování vztahů – věrnosti k produktu, značce, nákupnímu místu, technickému řešení

 

Káždý z výše uvedených bodů má svůj samostatný obsah odvislý od specifik konkrétního oboru a segmentu. V některých případech může jít o prodejní věrnostní program, komunikaci, či podporu prodeje, v jiných o změnu stávajících postupů, nebo o rozsah poprodejních služeb. Proto i náš přístup je individuální a vychází z úzké spolupráce s klientem a jeho cílů.


 

Příklad rozsahu realizace – péče o stávající zákazníky (B2B):

 

Příprava vstupních informací:

  • Analýza struktury prodejů a obchodního cyklu, segmentace zákazníků
  • Vyhodnocení výsledků již realizovaných aktivit
  • Zajištění zpětné vazby od odběratelů
  • Zajištění zpětné vazby od koncových zákazníků
  • Rozbor příčin ukončených obchodních vztahů
  • Vyhodnocení reklamací a způsobu jejich vyřešení
  • Vyhodnocení plnění smluvních podmínek

Stanovení cílů, strategie a návrhu řešení:
 
Priorita klienta:

 • Podpora věrnosti a stabilizace vztahů

 
Oblasti řešení:

 • Plán trade marketingových aktivit a komunikační strategie
 • Pravidla řízení a práce v oblasti obchodu
 • Interní procesy v rámci poprodejních služeb
 • Správa dat, optimalizace využívání dat z IS
 • Proces řešení reklamací
 • Kontrolní mechanismy
 • Reporting