PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Stávající partneři, odběratelé, koncoví zákazníci

Mohou být jistotou i novým potenciálem


 

Segment „stávajících“: Pomáháme optimalizovat interní činnosti a zavést marketingové i procesní nástroje tak, aby byl plně využít jeho skutečný potenciál a předcházelo se nežádoucímu narušení obchodních vztahů.

 

První krok:

  • Seznámení se stávajícím stavem, specifiky a záměry
  • Vyhodnocení realizovaných aktivit a jejich výsledků
  • Stanovení potenciálu, cílů, návrh postupu řešení

 

Realizace v oblastech dle priorit:

  • Prevence proti zhoršení vztahů z důvodu nespokojenosti
  • Prevence proti „zapomenutí“
  • Udržení vzájemné výhodnosti vztahu
  • Podpora zvýšení objemu nákupu a rozšiřování spolupráce
  • Budování vztahů – věrnosti k produktu, značce, nákupnímu místu, technickému řešení

 

Káždý z výše uvedených bodů má svůj samostatný obsah odvislý od specifik konkrétního oboru. V některých případech může jít o prodejní věrnostní program, komunikaci, či podporu prodeje, v jiných o změnu stávajících postupů, nebo o rozsah poprodejních služeb. Proto i náš přístup je individuální a vychází z úzké spolupráce s klientem a jeho cílů.


 

Příklad rozsahu realizace: Péče o stávající zákazníky (B2B):

 

Nezávislé vyhodnocení stávajícího stavu:

  • Analýza struktury prodejů (sortiment, teritorium, objem, hodnota, profitabilita) a obchodních cyklů, zpracování základní segmentace zákazníků
  • Vyhodnocení výsledků již realizovaných obchodních a marketingových aktivit
  • Zajištění zpětné vazby od odběratelů
  • Zajištění zpětné vazby od koncových zákazníků
  • Vyhodnocení interních pravidel, procesů a zvyklostí v oblasti práce se zákazníky
  • Vyhodnocení dodržování dodacích podmínek a plnění smluvních vztahů
  • Vyhodnocení reklamací a způsobu jejich řešení
  • Rozbor příčin ukončených či stagnujících obchodních vztahů

Vyhodnocení stávajícího stavu:

  • Souhrn zjištění, potenciál, rizika
  • Příležitosti ke zlepšení stavu
  • Společné stanovení cílů a priorit

Následná implementace navržených opatření – oblasti řešení (typový příklad):

  • Interní činnosti a procesy v rámci zpracování zakázky
  • Práce obchodních zástupců a jejich řízení
  • Plán obchodních a marketingových aktivit
  • Plánování výroby
  • Poprodejní služby
  • Správa dat, optimalizace využívání dat z IS
  • Proces řešení reklamací a odchylek od obchodních podmínek
  • Kontrolní mechanismy, nastavení KPI a reportingu