MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů", tento komplexní pohled na marketingovou práci tvoří základ našich aktivit i specializace.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Vždy se snažíme, aby společná práce měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme vždy v souvislostech a zabýváme se všemi důležitými aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Věrnostní programy +

Stávající partneři, zákazníci, zaměstnanci = nový potenciál


 

Segment „stávajících“ je mimořádně hodnotný a ve většině případů se dá velmi úspěšně rozvíjet. Přínos investic a aktivit orientovaných tímto směrem je jasně vyčíslitelný. Navíc práce která se projeví v jejich spokojenosti a věrnosti, má přímý vliv i na úspěšnost získání nových zákazníků či partnerů či zaměstnanců.

Pomáháme optimalizovat systém práce tak, aby byl plně využít potenciál tohoto segmentu a předešlo se zbytečným ztrátám. Pomáháme připravit a zavést prodejní a marketingové nástroje cílené na stávající zákazníky, a nastavit činnosti, které budou účinné jako prevence před nežádoucím ukončením obchodního vztahu, nebo pracovního poměru.


Zajištění zpětné vazby:
Pro ověření stávajícího stavu, stanovení priorit a úkolů, využíváme vlastní kvalitativní či kvantitativní průzkumy zaměřené na vztahy společnosti se zaměstnanci, odběrateli či zákazníky.


 

První krok:

 • Analýza potřeb a klíčových aspektů stávajících vztahů
 • Vyhodnocení kritických míst, realizovaných aktivit a výsledků v tomto segmentu
 • Stanovení potenciálu, cílů, návrh postupu řešení

 

Implementace řešení v oblastech:

 • Prevence proti zhoršení vztahů z důvodu nespokojenosti
 • Prevence proti „zapomenutí“
 • Udržení vzájemné výhodnosti vztahu, konkurenceschopnosti, win-win přístupu
 • Podpora zvýšení objemu nákupu a rozšiřování spolupráce
 • Budování vztahů – věrnosti k produktu, značce, nákupnímu místu, technickému řešení

 

Káždý z výše uvedených bodů má svůj samostatný obsah – prodejní věrnostní program, reklamní a komunikační podporu, optimalizaci procesů a činností, rozsah poprodejní péče, … – odvislý od specifik konkrétního oboru a segmentu. Proto i náš přístup je individuální a vychází z úzké spolupráce s klientem a jeho cílů.


 

Možný rozsah realizace:

 

Příprava vstupních informací:

 • Analýza vývoje prodejů a obchodního cyklu
 • Analýza struktury klientského kmene
 • Vyhodnocení dostupných dat a informací (MIS, CRM)
 • Zpětná vazba od odběratelů
 • Zpětná vazba od koncových zákazníků
 • Rozbor příčin ukončení obchodních vztahů
 • Specifika a standardy oboru
 • Vyhodnocení reklamací a stížností vč. jejich řešení
 • Vyhodnocení plnění smluvních KPI
 • Vyhodnocení výsledků již realizovaných aktivit

Stanovení cílů, strategie a návrhu řešení:
 
Podle zaměření:

 • Na zvýšení objemu a frekvence nákupu
 • Na podporu loajality a stabilizace vztahů

 
Vybrané návazné oblasti realizace:

 • Marketingový plán a komunikační strategie
 • Plán trade marketingových aktivit
 • Pravidla řízení a práce v oblasti obchodu
 • Procesy služeb a poprodejní péče
 • Správa dat, SW podpora – IT, CRM
 • Reklamační procesy
 • Produktová a cenová strategie
 • Kontrolní mechanismy
 • Reporting