PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a externích realizací nejen marketingových, start-upových či optimalizačních projektů.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Stávající partneři, zákazníci, zaměstnanci

Jsou jistotou i novým potenciálem


 

Segment „stávajících“ – pomáháme optimalizovat systém práce tak, aby byl plně využít jeho potenciál a předešlo se zbytečným ztrátám. Pomáháme připravit a zavést prodejní a marketingové nástroje cílené na stávající zákazníky, a nastavit činnosti, které budou účinné jako prevence před nežádoucím ukončením obchodního, nebo pracovního vztahu.

 

 

První krok:

  • Analýza potřeb a klíčových aspektů stávajících vztahů
  • Vyhodnocení kritických míst, realizovaných aktivit a výsledků
  • Stanovení potenciálu, cílů, návrh postupu řešení

 

Implementace řešení v oblastech:

  • Prevence proti zhoršení vztahů z důvodu nespokojenosti
  • Prevence proti „zapomenutí“
  • Udržení vzájemné výhodnosti vztahu, konkurenceschopnosti, win-win přístupu
  • Podpora zvýšení objemu nákupu a rozšiřování spolupráce
  • Budování vztahů – věrnosti k produktu, značce, nákupnímu místu, technickému řešení

 

Káždý z výše uvedených bodů má svůj samostatný obsah – prodejní věrnostní program, reklamní a komunikační podporu, optimalizaci procesů a činností, rozsah poprodejní péče, … – odvislý od specifik konkrétního oboru a segmentu. Proto i náš přístup je individuální a vychází z úzké spolupráce s klientem a jeho cílů.


 

Možný rozsah realizace v rámci péče o stávající zákazníky:

 

Příprava vstupních informací:

  • Analýza struktury prodejů a obchodního cyklu, segmentace zákazníků
  • Vyhodnocení výsledků již realizovaných aktivit
  • Zajištění zpětné vazby od odběratelů
  • Zajištění zpětné vazby od koncových zákazníků
  • Rozbor příčin ukončení obchodních vztahů
  • Vyhodnocení reklamací, stížností a požadavků zákazníků
  • Vyhodnocení plnění smluvních podmínek

Stanovení cílů, strategie a návrhu řešení:
 
Podle zaměření:

 • Na zvýšení objemu a frekvence nákupu
 • Na podporu věrnosti a stabilizace vztahů

 
Do kterých oblastí mohou opatření typicky zasahovat:

 • Marketingový plán a komunikační strategie
 • Plán trade marketingových aktivit
 • Pravidla řízení a práce v oblasti obchodu
 • Procesy služeb a poprodejní péče
 • Školení a trénink HR
 • Správa dat, SW podpora – IT, CRM
 • Reklamační procesy
 • Produktová a cenová strategie
 • Kontrolní mechanismy
 • Reporting