MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základy našich aktivit.“

Read More

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování. Součástí řešení je i trénink a podpora odpovědných pracovníků v práci s reportovanými daty a v jejich reálném využívání pro potřebu řízení.

Read More

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Read More

Věrnostní programy

Pro obchodní partnery, zákazníky i zaměstnance


 

Stávající zákazník, zaměstnanec, či odběratel, je zárukou stability společnosti. Loajalita není nic samozřejmého a je dobré o ni pečovat. Efektivní investice do této péče je podstatně méně nákladná, proti ceně, kterou by bylo nutné zaplatit za získání a zaškolení nového zaměstnance, či za úspěšnou akvizici nového zákazníka.

Věrnostní programy nechápeme jen jako bonusy a slevy. Pomáháme je realizovat tak, aby byly efektivní, využívaly optimální škálu nástrojů, oslovily cílovou skupinu a měly reálný přínos. Jedná se do určité míry o samostatný segment marketingu ve kterém využití outsourcingu podporuje systémový přístup, kontinuitu práce, stanovení konkrétních cílů i zpětné vyhodnocování reálných výsledků. Zároveň uvolňuje ruce stavovým pracovníkům věnovat se dalším prioritám.


Něco navíc:
Pro ověření stávajícího stavu, stanovení priorit a úkolů, využíváme vlastní kvalitativní či kvantitativní průzkumy zaměřené na vztahy společnosti se zaměstnanci, odběrateli či zákazníky.


 
Segmenty realizací:
 

– Kvalitativní a kvantitativní průzkumy k zajištění zpětné vazby od zaměstnanců
– Kvalitativní průzkumy úrovně dodavatelsko odběratelských vztahů
– Kvalitativní a kvantitativní průzkumy spokojenosti zákazníků (produkt/obsluha/prodejní místo)

– Věrnostní programy pro zaměstnance
– Věrnostní programy v rámci segmentu B2B
– Věrnostní programy zaměřené na koncové zákazníky v segmenu B2C

– Věrnostní programy zaměřené na loajalitu a na stabilitu vztahů
– Věrnostní programy orientované na podporu prodeje


 

Pomoc při přípravě

Fáze přípravy klade zvýšené nároky na kapacitu. Poskytujeme realizace „na klíč“ i krátkodobé doplnění týmu a převzetí stanoveného rozsahu práce. Realizaci zajišťujeme projektovou formou, s jasně stanoveným zadáním a vyhodnocením výsledků. Vedle vlastní realizace je pro klienta přínosem také nezávislý pohled, mezioborové zkušenosti a naše plné zaměření na stanovený úkol.

 

Realizace a správa věrnostních programů

Rozsah a forma spolupráce je vždy individuální. Zajišťujeme vše potřebné – od správy věrnostního programu a jeho rozvoje jako celku, po dílčí realizace dohodnutých aktivit. Včetně vedení zpracování databáze účastníků v souladu s požadavky GDPR, přípravy on-line aplikací a tradičních materiálů, faktické realizace náplně programu, vyhodnocování výsledků,…

 

Samostatná realizace průzkumů spokojenosti

Průzkumy realizujeme vlastní metodikou, rychle, v optimálním rozsahu odpovídajícím potřebám a možnostem klientů. Při vyhodnocení výsledků jednotlivých průzkumů, nebo trendu výsledků při opakovaných průzkumech, vycházíme z potřeby jejich praktického přínosu. Tak aby zjišťení byla základem pro stanovení konkrétních cílů a úkolů.