MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Věrnostní programy

Pro obchodní partnery, zákazníky i zaměstnance


 

Věrný zákazník či zaměstnanec je zárukou stability společnosti. Loajalita není nic samozřejmého a je dobré o ni pečovat. Efektivní investice do této péče bývá podstatně méně nákladná proti ceně, kterou by bylo nutné zaplatit za získání a zaškolení nového zaměstnance, nebo za úspěšnou akvizici nového zákazníka.

Věrnostní programy nechápeme jen jako bonusy a slevy. Pomáháme je realizovat tak, aby byly efektivní, využívaly optimální škálu nástrojů, oslovily cílovou skupinu a měly reálný přínos. Jedná se do určité míry o samostatný segment marketingu ve kterém využití outsourcingu podporuje systematický výkon činností, stanovení konkrétních cílů i zpětné vyhodnocování reálně dosažených výsledků. Zároveň uvolňuje ruce stavovým pracovníkům pro práci na dalších úkolech.


Něco navíc:
Pro ověření stávajícího stavu, stanovení priorit a úkolů, využíváme vlastní kvalitativní či kvantitativní průzkumy zaměřené na vztahy společnosti se zaměstnanci, odběrateli či zákazníky.


 
Segmenty realizací:
 

– Kvalitativní a kvantitativní průzkumy k zajištění zpětné vazby od zaměstnanců
– Kvalitativní průzkumy úrovně dodavatelsko odběratelských vztahů

– Věrnostní programy pro zaměstnance
– Věrnostní programy v rámci segmentu B2B
– Věrnostní programy zaměřené na koncové zákazníky v segmenu B2C

– Věrnostní programy zaměřené na loajalitu a na stabilitu vztahů
– Věrnostní programy orientované na podporu prodeje


 

Pomoc při přípravě

Fáze přípravy klade zvýšené nároky na kapacitu. Poskytujeme realizace „na klíč“ i krátkodobé doplnění týmu a převzetí stanoveného rozsahu práce. Realizaci zajišťujeme projektovou formou, s jasně stanoveným zadáním a vyhodnocením výsledků. Vedle vlastní realizace je pro klienta přínosem také nezávislý pohled, zkušenosti a naše plné zaměření na stanovený úkol.

 

Realizace a správa věrnostních programů

Rozsah a forma spolupráce je vždy individuální. Můžeme pro vás realizovat vše potřebné – od správy věrnostního programu a jeho rozvoje jako celku, po dílčí realizace dohodnutých aktivit. Včetně zpracování dat, zajištění souladu s GDPR, přípravy online aplikací a tradičních materiálů, faktické realizace náplně programu, vyhodnocování výsledků,… Ve specializovaných oblastech spolupracujeme s prověřenými partnery, kteří vám jsou v případě zájmu také k dispozici.

 

Samostatná realizace průzkumů spokojenosti

Průzkumy realizujeme vlastní metodikou, rychle, v optimálním rozsahu odpovídajícím potřebám a možnostem klientů. Vycházíme z potřeby jejich praktického přínosu tak, aby zjišťení byla základem pro stanovení konkrétních cílů a úkolů.