MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů", tento komplexní pohled na marketingovou práci tvoří základ našich aktivit i specializace.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Vždy se snažíme, aby společná práce měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme vždy v souvislostech a zabýváme se všemi důležitými aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Pro inspiraci i ověření spolupráce…

 

Řízení lidských zdrojů

Prostor pro marketing, controlling i optimalizaci procesů


 

Nejsme zprostředkovatelská agentura. Pomáháme zlepšit úspěšnost a efektivitu činností v personální oblasti. V rámci náboru, zaškolování i budování loajality u stávajících zaměstnanců.

 


 

Věnujeme se oblastem:

 • Marketingový a komunikační mix v rámci náboru
 • Procesy zaškolení a hodnocení pracovníků od nástupu po ukončení zkušební doby
 • Stabilizace stávajících zaměstnanců
 • Motivační programy a systémy odměňování
 • Seznamy a časová náročnost činností a stanovení náplní práce
 • Programy profesního růstu a hodnocení pracovníků
 • Vyhodnocování a reporting efektivity, přínosů a nákladů v oblasti HR
 • Využívání podpory SW nástrojů v oblasti HR

 
 

V čem je naše spolupráce v oblasti HR pro klienty výhodná?

 • Přináší kapacitu, nezávislý pohled a zkušenosti
 • Nový pohled na zaběhnuté postupy přináší možnost zvýšení úspěšnosti i optimalizaci nákladů
 • Iniciuje změny, pomáhá dotahovat práci do potřebného detailu a přináší dynamiku do řešení úkolů

 

Na čem stavíme?

 • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
 • Na zkušenostech, důslednosti a pečlivosti
 • Na objektivitě daných doporučení