MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Pro inspiraci i ověření spolupráce…

 

Řízení lidských zdrojů

Marketing, controlling, KPI, optimalizace


 

Nejsme zprostředkovatelská agentura. Pomáháme zlepšit úspěšnost činností v personální oblasti. Kvalitou práce, nastavením procesů a odpovědností, vyhodnocováním úspěšnosti a nákladů, využitím marketingových nástrojů pro nábor i komunikaci se stávajícími zaměstnanci.

 

Věnujeme se oblastem:

– Náboru a komunikaci s potenciálními zájemci o práci
– Aplikaci nejvhodnějších marketingových postupů a nástrojů pro správu HR
– Procesům zapracování nových zaměstnanců a hodnocení úspěšnosti náboru
– Stabilizaci stávajících zaměstnanců
– Motivačním programům
– Programům profesního růstu a hodnocení pracovníků
– Využívání podpory SW nástrojů v oblasti HR

 

V čem je naše spolupráce v oblasti HR pro klienty výhodná?

– Přináší marketingové zkušenosti a nástroje do oblasti HR
– Nápady a řešení nezůstávají jen na papíře, dohodnuté realizujeme
– Efektivita a reálné výsledky jsou pro nás i v oblasti HR zásadní

 


 

Oblast realizací:

 

Rozsah spolupráce je vždy individuální a odvíjí se od charakteru aktuálních potřeb.

 

Specifické realizace:

 

Zvýšení úspěšnosti náboru

Potřebujete nové zaměstnance? Brzdí vás nedostatek lidí v rozvoji? Nejste spokojeni s aktuálním stavem? Možná pro vás máme řešení. Zajistíme zpětnou vazbu od vašich bývalých i stávajících zaměstnanců, identifikujeme příčiny jejich odchodů či nespokojenosti, nezávisle vyhodnotíme realizované náborové aktivity a postavení vaší společnosti na trhu práce, navrhneme vám možné změny a pomůžeme vám je realizovat. Včetně využití online a offline marketingových nástrojů a komunikační strategie pro jednotlivé pracovní pozice i pro vylepšení obrazu společnosti pro potenciální zájemce. Aplikujeme marketingové zkušenosti, postupy a nástroje ve prospěch správy HR.

 

Aktivity na podporu stabilizace stávajících zaměstnanců

Chcete omezit odchody kvalitních pracovníků? Zkuste využít nezávislý pohled na vaši společnost a oblast péče o zaměstnance. Ne vždy jde jen o mzdu. Můžeme vám pomoci pojmenovat kritická místa na základě průzkumu spokojenosti u zaměstnanců a nezávislými pohovory a zjistit zpětnou vazbu na práci u vás od bývalých pracovníků. Pomůžeme vám stanovit priority a realizovat dohodnuté dostupné kroky. Ať již jde například o přípravu věrnostního, nebo sociálního programu, či odstranění interních nedostatků v oblasti podmínek, organizace, řízení a pracovních vztahů. Pomůžeme vám využít marketingové nástroje dovnitř společnosti. Využít je k podpoře loajality i zlepšení pozice vaší společnosti na trhu práce. Tak aby si vaši zaměstnanci vážili práce právě pro vaši firmu.

 

Využíváte názorů svých zaměstnanců?

Zkuste se jich zeptat s námi. Realizujeme nezávislé zaměstnanecké průzkumy zaměřené na stupeň jejich spokojenosti v zaměstnání, na pojmenování rezerv a potenciálních rizik, které mohou být příčinou nežádoucí fluktuace, váhu využitelných benefitů jako alternativy ke mzdovým prostředkům, na vztah k firmě, majitelům, či managementu. Průzkumy vedou jednak k lepšímu poznání aktuálního stavu, ale současně jsou velmi dobře hodnoceny i samotnými zaměstnanci a pomáhají budovat loajální vztah s organizací.