PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Řízení lidských zdrojů

Prostor pro marketing, controlling i optimalizaci procesů


 

Nejsme zprostředkovatelská agentura. Pomáháme zlepšit úspěšnost a efektivitu činností v personální oblasti. V rámci náboru, zaškolování i budování loajality u stávajících zaměstnanců.

 


 

Věnujeme se oblastem:

 • Marketingový a komunikační mix v rámci náboru
 • Procesy zaškolení a hodnocení pracovníků od nástupu po ukončení zkušební doby
 • Stabilizace stávajících zaměstnanců
 • Motivační programy, hodnocení pracovníků a systémy odměňování
 • Seznamy a časová náročnost činností, stanovování náplní práce
 • Vyhodnocování a reporting efektivnosti vynaložených nákladů v oblasti HR
 • Specifika home office: řízení, vyhodnocování práce, sledování výkonů, udržování vztahu s firmou a kolektivem

 

 

V čem je naše spolupráce v oblasti HR pro klienty výhodná?

 • Přináší nezávislý pohled na stávající procesy a činnosti
 • Pomáhá s jejich optimalizací, přináší nové náměty a řešení
 • Je zaměřena nejen na stanovené cíle, ale i efektivitu jejich dosažení
 • Pomáhá s využitím marketingových nástrojů pro potřeby HR v rámci náboru i dovnitř společnosti
 • Přináší potřebnou kapacitu na realizaci záměrů a uvolňuje ruce stavovým zaměstnancům pro řešení dalších úkolů

 

Na čem stavíme?

 • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
 • Na uplatňování marketingových zásad i v rámci oblasti HR
 • Na efektivitě a controllingu