Řízení lidských zdrojů

Prostor pro marketing, controlling i optimalizaci procesů


 

Nejsme zprostředkovatelská agentura. Pomáháme zlepšit úspěšnost a efektivitu činností v personální oblasti. V rámci náboru, zaškolování i budování loajality u stávajících zaměstnanců.

 


 

Věnujeme se oblastem:

 • Marketingový a komunikační mix v rámci náboru
 • Procesy zaškolení a hodnocení pracovníků od nástupu po ukončení zkušební doby
 • Stabilizace stávajících zaměstnanců
 • Motivační programy a systémy odměňování
 • Seznamy a časová náročnost činností, stanovování náplní práce
 • Programy profesního růstu a hodnocení pracovníků
 • Vyhodnocování a reporting efektivity, přínosů a nákladů v oblasti HR
 • Využívání podpory SW nástrojů v oblasti HR

 


 

V čem je naše spolupráce v oblasti HR pro klienty výhodná?

 • Přináší nezávislý pohled na stávající procesy a činnosti
 • Pomáhá s jejich optimalizací, přináší nové náměty a řešení
 • Je zaměřena nejen na stanovené cíle, ale i efektivitu jejich dosažení
 • Pomáhá s využitím marketingových nástrojů pro potřeby HR v rámci náboru i dovnitř společnosti
 • Přináší potřebnou kapacitu na realizaci záměrů a uvolňuje ruce stavovým zaměstnancům pro řešení dalších úkolů

 

Na čem stavíme?

 • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
 • Na uplatňování marketingových zásad i v rámci oblasti HR
 • Na efektivitě a controllingu