PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.
Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.
Aby vše fungovalo tak jak má. Věnujeme se interním faktorům, které ve výsledku ovlivňují návratnost finančních prostředků.
Efektivnosti nákladů, produktivitě, novým příležitostem, řešení mimořádných situací, krizovému řízení, controllingu.
V Í C E
V Í C E

KRÁTKODOBÉ POSÍLENÍ – NEZÁVISLÁ PODPORA pro MANAGEMENT, SPRÁVCE i MAJITELE SPOLEČNOSTÍ

Přinášíme externí pohled a zkušenosti, osvědčené postupy i nové náměty, a především plné zaměření na realizaci stanoveného zadání. Garantujeme otevřenost a důslednost. Úzce spolupracujeme se stavovými pracovníky klienta, navazujeme na jejich zkušenosti i rozpracovanost souvisejících úkolů. Vždy se snažíme, aby společná práce byla vnímána pozitivně, měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům.