MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Funkčnost procesů, úspěšnost nejen marketingových aktivit, přínosnost vykonávaných činností a vynaložených nákladů…

Pomáháme najít nová řešení, využít rezervy, pomáháme kapacitně a profesně zvládnout potřebné.


„Pracujeme formou projektu, nebo přímým začleněním do organizačních struktur. Nenabízíme řešení od stolu, jsme prakticky založení a soustředíme se na reálný přínos. Vždy se snažíme, aby společná práce měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Naším cílem je posunout věci dopředu. Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci dohodnutých kroků.“

 

 

Nezávislý audit oblasti

Externí audit dané výrobní či nevýrobní oblasti – významného procesu, organizační nebo provozní jednotky. Cílem auditu (manažerského, procesního, finančního, personálního) je zajistit objektivní informace o aktuálním stavu, získat nové či validovat již existující náměty, pojmenovat rezervy, potenciál a také návrhnout postup k jejich využití. Možná je i následná spolupráce při realizaci vyplývajících úkolů.

 

Manažerský controlling

Pomáháme zefektivnit využívání dat a klíčových ukazatelů pro řízení napříč organizací. Dobře stanovené parametry a reporting umožňují včas pojmenovat rezervy, poskytují argumenty pro jednání a jsou jedním z východisek, které mohou napomoci správnému rozhodování. Nepracujeme jen s finančními náklady, pro manažerské řízení jsou důležité především kvalitativní a výkonové ukazatele v jednotlivých částech procesů. Pomáháme zajistit vstupní data, stanovit KPI, zpracovat pilotní výstupy, nastavit související činnosti, optimalizovat SW podporu. Realizujeme nezávislé ad-hoc audity a analýzy. [Více…]

 

Optimalizace procesů

Aby vše fungovalo tak jak má. Business process management. Věnujeme se optimalizaci výrobních i nevýrobních procesů. Prioritou jsou výsledky. Zvýšení produktivity, zkrácení termínů, úspora nákladů, omezení nejasností, chybovosti a reklamací, zajištění kvality, zvýšení spokojenosti, prevence rizik, profesionalizace činností a služeb. [Více…]

 

Procesní a personální audit

Majetkový vstup do firmy, personální změny v úrovni top managementu, interní reorganizace. Situace, kdy je zapotřebí prověřit interní procesy, kompetence, pojmenovat rezervy, rizika, potenciál, stanovit související priority. Pracujeme rychle, důsledně a efektivně. Přinášíme nezávislý pohled, zkušenosti i pracovní kapacitu. [Více…]

Marketing a Trade Marketing

Náš cíl a motto: Dosáhnout disponibilními zdroji co nejlepších výsledků. Věnujeme se nejen aktivitám které přímo souvisejí s uplatněním výrobků či služeb na trhu, ale i nastavení interních činností a procesů s vazbou na marketing společnosti. Realizujeme stanovené úkoly a poskytujeme nezávislou podporu pro stavové pracovníky obchodu a marketingu i management – analytickou, profesní, kapacitní, kontrolní. [Více…]

 

Pilotní projekty

Pomáháme připravit a také přímo realizujeme pilotní obchodní a marketingové projekty k ověření potenciálu produktu, cílové skupiny, teritoria, nebo účinnosti využití nových nástrojů či forem komunikace. Poskytujeme kapacitní a profesní pomoc v situacích, kdy je efektivní využít nezávislý pohled, externí zkušenosti, nebo na přechodnou dobu doplnit pracovní tým. [Více…]

 

Věrnostní programy +

Pomáháme zavést efektivní nástroje a nastavit optimální systém práce se stávajícími zákazníky, partnery, nebo i zaměstnanci. K plnému využití a rozšíření prodejního potenciálu. K prevenci před nežádoucím ukončením obchodního vztahu, nebo pracovního poměru. [Více…]

 

Příprava a realizace nového záměru

Investiční projekt, zavedení nové kategorie výrobků či služeb, příprava významných nákupů, zásadní organizační změny. Pomůžeme vám validovat předpoklady, zpracovat business case a související obchodní a marketingové plány. Pro zajištění financování, posouzení záměru, správu realizace, nebo risk management. Poskytneme nezávislý pohled, zkušenosti i pracovní kapacitu.

 


Photo

Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.

Pro-Management, s.r.o. – ing. Petr Hroch