MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Využijte své rezervy i příležitosti v reálném čase

Není důvod záměry odkládat


 

Pomáháme kapacitně a co nejlépe zvládnout stanovené úkoly. Zaměřujeme se na úspěšnost investic, obchodních a marketingových aktivit, efektivitu a prevenci rizik. Spolupracujeme při hledání nejvhodnějšího řešení a přímo realizujeme stanovené úkoly.

„Pracujeme formou projektu, nebo interim managementu. Vždy s jasným stanovením zadání a vyhodnocením dosažených výsledků. Nenabízíme řešení od stolu, jsme prakticky založení a soustředíme se na implementaci a její reálný přínos. Naším cílem je poskytnout nazávislý pohled a posunout věci dopředu. Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci dohodnutých kroků.“ P.H.


 

 

Interní rezervy a prevence rizik

 

Manažerský controlling

Realizujeme úkoly zaměřené na využívání a zpracování nákladových, výkonových a kvalitativních dat pro kontrolu, řízení a plánování. Pomáháme stanovit účelnou strukturu klíčových parametrů, zajistit data, nastavit související činnosti a reporting, analyzovat výstupy. Formou pilotních projektů, nebo interim managementu. Realizujeme také nezávislé ad-hoc audity a analýzy. [Více…]

 

Optimalizace procesů

Nejčastěji se jedná o projektové realizace zaměřené na zvyšování efektivity a eliminaci rizik. Při změnách vlastníků, organizačních změnách, nebo v rámci řešení interních potřeb. Prioritou jsou výsledky. Úspora nákladů, snížení chybovosti, omezení duplicitních a zbytečných činností, snížení objemu práce přes čas, stabilizace výkonů a kvality. Aby vše fungovalo tak jak má. [Více…]

 

Investice

Startupy, nebo zásadní investiční projekty. Pomůžeme vám zpracovat nebo nezávisle posoudit business case projektu. Pro potřebu zajištění financování, controlling nebo risk management. V rámci standardních činností je možná i spolupráce během realizace záměru a doplnění pracovního týmu pro danou oblast řešení.

Využití příležitostí

 

Marketing a Trade Marketing

Naše základní motto: Dosáhnout disponibilními zdroji co nejlepších výsledků. V oblasti marketing managementu přímo realizujeme stanovené úkoly a poskytujeme podporu pro stavové pracovníky obchodu a marketingu i management – analytickou, kapacitní, odbornou i kontrolní. [Více…]

 

Kooperativní marketing

Přináší mimořádně efektivní využití marketingového budgetu. Umožní vám oslovit širší cílovou skupiny, zvýšit frekvenci jejího oslovení, nebo využít uspořené prostředky pro jiné aktivity. Využíváme synergií a v rámci realizace, např. oslovení dané cílové skupiny, zajišťujeme spolupráci firem jejichž nabídka si nekonkuruje ale naopak je vhodným komunikačním doplňkem. [Více…]

 

Pilotní projekty a projektové realizace

Pomáháme připravit a také přímo realizujeme pilotní obchodní a marketingové projekty k ověření potenciálu produktu, cílové skupiny, teritoria, nebo uplatnění nových nástrojů či forem komunikace. Poskytujeme kapacitní pomoc v situacích, kdy je efektivní na přechodnou dobu doplnit pracovní tým.[Více…]

 


Photo

Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů.
Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.

Pro-Management, s.r.o. – ing. Petr Hroch
logo_linkedin_flat_white_93x21