MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů", tento komplexní pohled na marketingovou práci tvoří základ našich aktivit i specializace.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Vždy se snažíme, aby společná práce měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme vždy v souvislostech a zabýváme se všemi důležitými aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Realizace projektů a interim management:
„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“, tento komplexní pohled na marketingovou práci je základem našich aktivit a specializace… >>>
Realizace projektů a interim management:
Aby vše fungovalo tak jak má. Jednoduše, přehledně, spolehlivě, rychle. Věnujeme se snižování nákladů, produktivitě, řízení a optimalizaci výrobních i nevýrobních procesů, optimalizaci pracovních činností, prevenci rizik… >>>

 


Stanovené úkoly plníme projektovou formou, nebo přímým začleněním do organizace a výkonem stanovených dlouhodobých i operativních činností.
Vždy se snažíme, aby společná práce byla vnímána pozitivně, měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Nenabízíme řešení od stolu, jsme prakticky založení a soustředíme se na reálný přínos.
Naším cílem je posunout věci dopředu. Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci dohodnutých úkolů.