MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základy našich aktivit.“

Read More

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování. Součástí řešení je i trénink a podpora odpovědných pracovníků v práci s reportovanými daty a v jejich reálném využívání pro potřebu řízení.

Read More

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Read More

Využijte rezerv i příležitostí v reálném čase

S námi není důvod cokoli odkládat


 

Pomáháme zvládnout stanovené úkoly a realizovat potřebné v reálném čase. Zaměřujeme se na zvyšování výnosů, přínos aktivit, efektivitu a prevenci rizik. Spolupracujeme při hledání nejvhodnějšího řešení a realizujeme stanovené úkoly.

„Prácujeme formou outsourcingu, nebo interim managementu, vždy s jasným stanovením zadání a vyhodnocením dosažených výsledků. Nenabízíme řešení od stolu, jsme prakticky založení a soustředíme se na reálný přínos. Naším cílem je posunout věci dopředu. Efektivně a s výsledky. Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci dohodnutých kroků.“ P.H.


 

 

Interní rezervy a prevence rizik

 

Manažerský controlling

Realizujeme úkoly zaměřené na efektivitu využívání nákladových, výkonových a kvalitativních ukazatelů, pro potřebu řízení, kontrolu a plánování. Pomáháme stanovit vypovídající a účelnou strukturu klíčových parametrů procesů, zajistit data, nastavit formáty výstupů a způsobu práce s nimi tak, aby byly pro management reálným přínosem. [Více…]

 

Řízení organizace a optimalizace procesů

Projektové realizace zaměřené především na zvyšování efektivity a eliminaci rizik. Prioritou jsou konkrétní výsledky: úspora nákladů, snížení chybovosti, omezení ztrátových časů a duplicitních činností, snížení objemu práce přes čas, stabilizace výkonů a kvality, prevence rizik,… Aby vše fungovalo tak jak má. [Více…]

 

Zajištění dodržování stanovených standardů

Pomáháme realizovat úkoly související se standardizací pracovních postupů, dodržováním podmínek certifikací a odběratelských KPI. V rozsahu od jejich stanovení, srozumitelného zapracování do interních materiálů a proškolení pracovníků, po výkon nezávislé kontroly a správy realizace nápravných opatření. S vazbou na reálný přínos, potenciální rizika a Quality Management. Vždy s praktickým přesahem.

Využití příležitostí

 

Marketing a Trade Marketing

Naše základní motto: Dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… – co nejlepších výsledků. V oblasti marketing managementu přímo realizujeme stanovené úkoly a poskytujeme podporu pro stavové pracovníky marketingu i top management – analytickou, kapacitní, „názorovou“ i kontrolní. [Více…]

 

Projektové realizace

Poskytujeme kapacitní pomoc při přípravě a realizaci nových investičních a podnikatelských záměrů, převzetí společnosti, změnách organizace a řízení, nebo při zavádění nových výrobků a služeb… V situacích, kdy je efektivní na přechodnou dobu doplnit pracovní tým.

 

Věrnostní programy

Pomáháme budovat pevné vazby mezi společností a cílovou skupinou daného věrnostního programu. Zaměřujeme se na všechny dostupné nástroje, které mohou přispět k získání, udržení a motivaci zaměstnanců, a k podpoře prodeje stávajícím zákazníkům. Poskytujeme komplexní služby od úvodního kvalitativního či kvantitativního průzkumu, zjištění zpětných vazeb a návrhu řešení, po realizaci a ucelenou správu této oblasti marketingových aktivit. [Více…]

 


Photo

Nenechte se brzdit nedostatkem lidí, novými operativními úkoly, odsouváním termínů,… Spojte se s námi.

Pro-Management, s.r.o. – ing. Petr Hroch

logo_linkedin_flat_white_93x21