MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Do plnění úkolů přinášíme dynamiku

Efektivita a reálný přínos jsou pro nás klíčové u každé z činností


 

Proč využít naší spolupráce?

 

– S námi není důvod cokoli odkládat

– Přinášíme kapacitu, nezávislý pohled i zkušenosti

– Rychle se orientujeme a dáváme věcem potřebný impulz

– Naši pracovní kapacitu můžete využít právě a jen na dobu potřebnou k vyřešení stanoveného úkolu

– Jsme absolutně loajální, NDA je samozřejmostí

– Realizace a dosažení vámi stanovených cílů je pro nás prioritou

– Spolupráce s námi je pro klienty efektivní i z pohledu finančních nákladů


 

Jakými projekty jsme již prošli?