S námi není důvod záměry odkládat

Vždy se snažíme, aby společná práce byla vnímána pozitivně,
měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům


 

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a externích realizací nejen marketingových, start-upových či optimalizačních projektů. Při realizaci úkolů lokace nerozhoduje. Máme za sebou dlouhodobé projekty v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Pracujeme převážně „full-time“, přímo u klientů tak, aby byla maximálně podpořena vzájemná informovanost a efektivita práce.

 

Plně se soustředíme na realizaci stanoveného zadání. Neodvádí nás od něj ani operativa ani jiné úkoly. Výsledky jsou pro nás prioritou.
Přinášíme externí pohled a zkušenosti, nové náměty i osvědčené postupy.
Uvolňujeme ruce stavovým zaměstnancům pro plnění dalších úkolů.
Postup prací je stále pod kontrolou. Úkoly řešíme v úzké spolupráci s pracovníky klienta a průběžně vyhodnocujeme dosažené výsledky.
Máme výhodu určitého nadhledu a nezávislosti při řešení rezerv v organizačních či personálních oblastech.
Jsme pozitivní a k práci přistupujeme aktivně. Vždy hledáme další možnosti jak dosáhnout efektivně lepších výsledků.
Jsme loajální a ctíme důvěrnost informací.
Spolupráce s námi je ekonomicky výhodná. Základní náklady jsou plně srovnatelné s náklady na běžný stavový management v dané firmě klienta.
Současně naše pracovní kapacita je k dispozici právě na dobu potřebnou, tedy na splnění stanoveného zadání.