PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

S námi není důvod záměry odkládat

Vždy se snažíme, aby společná práce byla vnímána pozitivně, měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům


 

Ve spolupráci s klientem přinášíme externí pohled a zkušenosti, nové náměty i osvědčené postupy.
Uvolňujeme ruce stavovým zaměstnancům pro plnění dalších úkolů.
Plně se soustředíme na realizaci stanoveného zadání. Neodvádí nás od něj ani operativa ani jiné úkoly. Výsledky jsou pro nás prioritou.
Máme výhodu určitého nadhledu a nezávislosti při řešení rezerv v organizačních či personálních oblastech.
Jsme pozitivní a k práci přistupujeme aktivně. Vždy hledáme další možnosti jak dosáhnout efektivně lepších výsledků.
Jsme loajální a ctíme důvěrnost informací.
Spolupráce s námi je ekonomicky výhodná. Základní náklady jsou plně srovnatelné s náklady na běžný stavový management ve firmě klienta. Současně naše pracovní kapacita je k dispozici právě a jen na dobu potřebnou!

 

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.
Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.
Aby vše fungovalo tak jak má. Věnujeme se interním faktorům, které ve výsledku ovlivňují návratnost finančních prostředků.
Efektivnosti nákladů, produktivitě, novým příležitostem, řešení mimořádných situací, krizovému řízení, controllingu.
V Í C E
V Í C E

KRÁTKODOBÉ POSÍLENÍ – NEZÁVISLÁ PODPORA pro MANAGEMENT, SPRÁVCE i MAJITELE SPOLEČNOSTÍ

Přinášíme externí pohled a zkušenosti, osvědčené postupy i nové náměty, a především plné zaměření na realizaci stanoveného zadání. Garantujeme otevřenost a důslednost. Úzce spolupracujeme se stavovými pracovníky klienta, navazujeme na jejich zkušenosti i rozpracovanost souvisejících úkolů. Vždy se snažíme, aby společná práce byla vnímána pozitivně, měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům.