PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a externích realizací nejen marketingových, start-upových či optimalizačních projektů.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

S námi není důvod záměry odkládat

Vždy se snažíme, aby společná práce byla vnímána pozitivně,
měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům


 
 

Plně se soustředíme na realizaci stanoveného zadání. Neodvádí nás od něj ani operativa ani jiné úkoly. Výsledky jsou pro nás prioritou.
Přinášíme externí pohled a zkušenosti, nové náměty i osvědčené postupy.
Uvolňujeme ruce stavovým zaměstnancům pro plnění dalších úkolů.
Postup prací je stále pod kontrolou. Úkoly řešíme v úzké spolupráci s pracovníky klienta a průběžně vyhodnocujeme dosažené výsledky.
Máme výhodu určitého nadhledu a nezávislosti při řešení rezerv v organizačních či personálních oblastech.
Jsme pozitivní a k práci přistupujeme aktivně. Vždy hledáme další možnosti jak dosáhnout efektivně lepších výsledků.
Jsme loajální a ctíme důvěrnost informací.
Spolupráce s námi je ekonomicky výhodná. Základní náklady jsou plně srovnatelné s náklady na běžný stavový management v dané firmě klienta.
Současně naše pracovní kapacita je k dispozici právě na dobu potřebnou.

 
 
 
 
 
 
 


Photo

Vždy se snažíme, aby společná práce byla vnímána pozitivně, měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům.
Nenabízíme řešení „od stolu“, jsme prakticky založení a soustředíme se na reálný přínos.
Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci dohodnutých úkolů.

Pro-Management, s.r.o. – ing. Petr Hroch