MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů", tento komplexní pohled na marketingovou práci tvoří základ našich aktivit i specializace.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Vždy se snažíme, aby společná práce měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme vždy v souvislostech a zabýváme se všemi důležitými aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

S námi není důvod záměry odkládat

Vždy se snažíme, aby společná práce byla vnímána pozitivně, měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům


 

Naše spolupráce poskytuje pracovní kapacitu právě na dobu potřebnou. Na splnění konkrétního zadání.
Přináší externí pohled a zkušenosti, nové náměty a osvědčené postupy.
Veškerý náš čas a práce jsou plně zaměřeny na realizaci stanoveného zadání. Splnění úkolů je pro nás prioritou.
V řadě případů je důležitá také osobní nezaujatost. Zejména při realizacích které se týkají již zažitých postupů, rezerv nebo organizačních či personálních vazeb.
Jsme pozitivní a k práci přistupujeme aktivně. Vždy hledáme další možnosti jak dosáhnout efektivně lepších výsledků.
Rychle se orientujeme a dáváme věcem potřebný impulz.
Jsme loajální a ctíme důvěrnost poskytnutých informací.

 


Plnění úkolů s využitím externí podpory z pohledu zaměstnanců dává realizaci zvýšenou prioritu – oblast řešení je pro management důležitá. Zároveň uvolňuje ruce stavovým pracovníkům pro práci na dalších úkolech. Přináší efektivitu a ekonomickou výhodnost.


 
 

Interim management, consulting, projektové realizace,…

 

 


Stanovené úkoly plníme projektovou formou, nebo přímým začleněním do organizace a výkonem stanovených dlouhodobých i operativních činností. Naším cílem je posunout věci dopředu.
Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci dohodnutých úkolů.