MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Marketing a Trade marketing

Externí podpora s konkrétními úkoly a výsledky


 

Outsourcing marketingových činností a interim management – využití našich kapacit a zkušeností klienty právě po dobu kdy je to pro ně potřebné a efektivní. Na stanovených úkolech pracujeme samostatně, nebo jako součást týmu klienta. Poskytujeme servis pro stavové pracovníky marketingu a vedení společnosti. Kapacitní, analytický, „názorový“ i kontrolní.

Při realizacích využíváme přímé zkušenosti z oblasti marketingu v segmentech B2B a B2C (včetně FMCG a finančních služeb) v úrovni výkonných i řídících pozic. Garantujeme loajalitu a důvěrnost sdílených informací.
Splnit stanovené úkoly, nalézt optimální řešení, přinést vždy něco navíc a přispět k využíti možností – to jsou aspekty naší práce, které pro nás jsou, spolu se zájmy klienta, vždy na prvním místě.


„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jinými slovy: Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“


 

Z okruhů činností:

– Vše kolem rozvoje produktových a firemních „značek“
– Podpora prodeje a její efektivita
– Příprava a realizace reklamních kampaní
– Produktová a PR komunikace
– Věrnostní programy pro partnery, zákazníky a zaměstnance
– Prodejní místa a aspekty ovlivňující jejich návštevnost či výsledky prodejů
– Plánování a budgeting obchodních a marketingových aktivit
– Segmentace a analýza dat pro obchod a marketing
– Nákup agenturních služeb a autorských práv
– Systemizace marketingových činností v rámci společnosti
– Procesní a finanční controlling v oblasti obchodu a marketingu
– CRM systémy
– Naplnění požadavků GDPR v rámci marketingových aktivit


 

Mohlo by vis zajímat:

 

Projektové realizace

Příprava a přímá realizace pilotních obchodních a marketingových projektů k ověření potenciálu produktového segmentu, teritoria, cílové skupiny, nebo uplatnění nových nástrojů či formy komunikace. V situacích kdy je výhodné na přechodnou dobu kapacitně posílit, využít nezávislý pohled, nasdílet zkušenosti, nebo zajistit stavovým zaměstnancům prostor pro řešení jiných úkolů.

 

Zvýšení úspěšnosti a efektivity marketingových aktivit

Realizace kroků zaměřených na návratnost a výnos prostředků investovaných do obchodu a marketingu. Od analýzy dosavadních výsledků a aktuálních plánů, po návrh a realizaci konkrétních opatření. V obchodním či marketingovém plánu, aktivitách, nástrojích, komunikaci, produktu a nabídce, organizaci práce, reportingu a vyhodnocování výsledků.

 

Zajištění zpětné vazby

Zajištění informací pro potřeby marketingu, obchodu a řízení. Kvalitativní mystery shopping, dodavatelsko-odběratelské průzkumy (B2B), nezávislé hodnocení prodejních míst, obchodních či trade marketingových aktivit. Lokální ankety a průzkumy trhu. Nezávislé zpracování a vyhodnocení souvisejících obchodních, marketingových a produktových dat. [Průzkum kvality odběratelských vztahů]

 

Nezávislé vyhodnocení cílové oblasti

Zhodnocení aktuálního stavu obchodních aktivit a výsledků v regionu, analýza dat, vyhodnocení práce obchodních zástupců a dodavatelsko-odběratelských vztahů, vyhodnocení realizované podpory prodeje a celkového stavu distribuce či prodejních míst. Návrh opatření ke zlepšení výsledků s možností následné spolupráce při realizaci.

Využití nových nástrojů k marketingovým aktivitám

Zaměření je individuální dle potřeb klienta – nový komunikační kanál pro podporu prodeje (online, offline, sociální sítě), změny v obchodu a distribuci, využití průzkumu trhu a spotřebitelského chování, využití nového SW pro CRM,… Pomáháme kapacitně i zkušenostmi zvládnout potřebné.

 

Věrnostní programy pro zákazníky, partnery i zaměstnance

Od průzkumu spokojenosti, identifikace potenciálu a rizik, návrhu konceptu, budgetingu, po realizaci a správu konkrétních aktivit. Realizujeme nejen „zákaznicky“ orientované projekty pro oblast B2B a B2C, ale také projekty s interním zaměřením na zaměstnance, na jejich loajalitu, motivaci a stabilizaci. [Věrnostní programy], [Zaměstnanecké průzkumy]

 

Kooperativní marketing

Maximální zaměření na efektivitu marketingových aktivit. Umožňuje se stávajícím rozpočtem významně rozšířit cílovou skupinu, frekvenci jejího oslovení a zvýšit atraktivitu sdělení. Aktivity spojuje cílová skupina, použité nástroje a vzájemně se doplňující obsah. Cílená adresná oslovení v B2B, budování zájmových skupin na sociálních sítích a tématických microsites, link building, eventy, výstavy, průzkumy trhu a chování. [Kooperativní marketing]

 

Oživení obchodu

Může jít o oddělení, prodejní místo, pobočku, region, nebo o vybrané kategorie produktů a služeb. S jednoznačným cílem zlepšit prodejní výsledky a odstranit stávající nedostatky a bariery. Základem je vymezení oblasti, která nedosahuje očekávaných výsledků, vyhodnocení dosavadních kroků a možných příčin, návrh postupu a následná realizace v dohodnutém rozsahu, včetně možnosti kompletního zajištění výkonu činností.