MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základy našich aktivit.“

Read More

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování. Součástí řešení je i trénink a podpora odpovědných pracovníků v práci s reportovanými daty a v jejich reálném využívání pro potřebu řízení.

Read More

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Read More

Pro inspiraci i ověření spolupráce…

 

Analýza hromadných dat

Zpracování dat pro potřeby managementu


 

Zpracování hromadných dat z oblasti výroby, prodeje, průběhu zpracování zakázek, čerpání nákladů, pracovních aktivit, CRM, dopravních elektronických výkazů, rezervačních a návštěvních systémů.

Je využíváno pro křížovou kontrolu výsledků, pro doplnění nových úhlů pohledu nad rámec stávajícího manažerského informačního systému, pro přípravu podkladů pro obchodní zástupce, pro zacílení marketingových aktivit, sledování výkonových a kvalitativních bází a KPI, modelaci aletrnativního vývoje, přípravu nového reportingu a pod.

 


 

Co je základem našich činností?

 • Zajištění zdrojových dat
 • Konsolidace dat, úprava struktury a očištění
 • Práce s daty k identifikaci zjištění důležitých pro efektivitu, výkon, kontrolu či nový obchod
 • Zpracování výstupu, reportingu pro management
 • Návrh doporučení

*)Vlastní rozsah je vždy individuální, dle konkrétních potřeb klienta


 
 

V čem je outsourcing zpracování dat pro klienty výhodný?

 • Zajišťuje kapacitu pro pravidelné zpracování
 • Je zaměřen na výsledek – identifikaci rezerv a příležitostí
 • Umožňuje kvalifikované ruční korekce
 • Jde o službu dostupnou a finančně výhodnou

 

Na čem stavíme?

 • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
 • Na důslednosti a pečlivosti
 • Na objektivitě daných doporučení
 • Na otevřenosti
 • Na zkušenostech z provozu výrobních i nevýrobních organizací