Doplňky k projektům…

 

Zpracování a analýza hromadných dat

Pro potřeby managementu, kontroly a plánování


 

Zkuste se s námi na data podívat jinak. Ať již jde o jejich zpracování, komunikaci výstupů, jejich využití k podpoře zvýšení produktivity a efektivity, k lepšímu plánování, řízení i vyhodnocování výsledků. Data z oblasti výroby, spotřeb, kvality výrobků a služeb, logistiky, skladových zásob, průběhu zpracování zakázek, čerpání nákladů, pracovních aktivit, dopravních elektronických výkazů,… Data z informačních systémů i z prvotních fyzických dokladů a evidencí.

Pro křížovou kontrolu výsledků, systematické i ad-hoc analýzy a audity, pro doplnění nových úhlů pohledu nad rámec stávajícího manažerského informačního systému. Pro zajištění spolehlivých informací a argumentů nezbytných pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

 


 

Co je základem naší práce?

  • Zajištění zdrojových dat z informačních systémů nebo z prvotních fyzických dokladů a evidencí
  • Práce s daty dle zadání, k identifikaci zjištění důležitých pro řízení, efektivitu, výkon, kontrolu či nový obchod
  • Zpracování výstupů pro management
  • Návrh doporučení

*)Vlastní rozsah je vždy individuální, dle konkrétních potřeb klienta

 

V čem je outsourcing zpracování dat pro klienty výhodný?

  • Přináší nový pohled na segmentaci, zpracování i možnosti využití disponibilních dat
  • Zajišťuje alternativní kapacitu pro zpracování zadání
  • Výsledky nejsou ovlivněny očekáváním, jsou nezávislé a mohou poukazovat i na zažité skutečnosti a rezervy

 

Na čem stavíme?

  • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
  • Na otevřenosti, důslednosti a pečlivosti
  • Na objektivitě daných doporučení
  • Na zkušenostech z provozu výrobních i nevýrobních organizací