PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Doplňky k projektům…

 

Zpracování a analýza hromadných dat

Pro potřeby managementu, kontroly a plánování


 

Zkuste se s námi na data podívat jinak. Ať již jde o jejich zpracování, komunikaci výstupů, jejich využívání ke zvýšení produktivity a efektivity, k lepšímu plánování, řízení i vyhodnocování výsledků. Data z oblasti výroby, spotřeb, kvality, logistiky, skladování, průběhu zpracování zakázek, nákladů, činností, nebo třeba dopravních elektronických výkazů,… Data z informačních systémů i z prvotních fyzických dokladů a evidencí.

Pro křížovou kontrolu výsledků, systematické i ad-hoc analýzy a audity.
Pro doplnění nových úhlů pohledu nad rámec stávajícího manažerského informačního systému.
Pro zajištění spolehlivých informací a argumentů nezbytných pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

 


 

Co je základem naší práce?

  • Zajištění zdrojových dat z informačních systémů nebo z prvotních fyzických dokladů a evidencí
  • Práce s daty dle zadání, k identifikaci zjištění důležitých pro řízení, efektivitu, výkon, kontrolu či nový obchod
  • Zpracování výstupů pro management
  • Návrh doporučení

*)Vlastní rozsah je vždy individuální, dle konkrétních potřeb klienta

 

V čem je outsourcing zpracování dat pro klienty výhodný?

  • Přináší nový pohled na segmentaci, zpracování i možnosti využití disponibilních dat
  • Zajišťuje alternativní kapacitu pro zpracování zadání
  • Výsledky nejsou ovlivněny očekáváním, jsou nezávislé a mohou poukazovat i na zažité skutečnosti a rezervy

 

Na čem stavíme?

  • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
  • Na otevřenosti, důslednosti a pečlivosti
  • Na objektivitě daných doporučení
  • Na zkušenostech z provozu výrobních i nevýrobních organizací