MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů", tento komplexní pohled na marketingovou práci tvoří základ našich aktivit i specializace.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Vždy se snažíme, aby společná práce měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme vždy v souvislostech a zabýváme se všemi důležitými aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Pro inspiraci i ověření spolupráce…

 

Analýza hromadných dat

Zpracování dat pro potřeby managementu


 

Zpracování hromadných dat z oblasti výroby, prodeje, průběhu zpracování zakázek, čerpání nákladů, pracovních aktivit, CRM, dopravních elektronických výkazů, rezervačních a návštěvních systémů.

Je využíváno pro křížovou kontrolu výsledků, systematické i ad-hoc analýzy a audity, pro doplnění nových úhlů pohledu nad rámec stávajícího manažerského informačního systému, pro přípravu podkladů pro obchodní zástupce, pro zacílení marketingových aktivit, sledování výkonových a kvalitativních bází a KPI, modelaci aletrnativního vývoje, přípravu nového reportingu a pod.

 


 

Co je základem naší práce?

 • Zajištění zdrojových dat
 • Konsolidace dat, úprava struktury a očištění
 • Práce s daty dle zadání, k identifikaci zjištění důležitých pro efektivitu, výkon, kontrolu či nový obchod
 • Zpracování výstupu či reportingu pro management
 • Návrh doporučení

*)Vlastní rozsah je vždy individuální, dle konkrétních potřeb klienta


 
 

V čem je outsourcing zpracování dat pro klienty výhodný?

 • Zajišťuje kapacitu pro pravidelné i ad-hoc zpracování
 • Přináší nový pohled a zkušenosti
 • Je nezávislý a zaměřený na výsledek – identifikaci rezerv a příležitostí

 

Na čem stavíme?

 • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
 • Na otevřenosti, důslednosti a pečlivosti
 • Na objektivitě daných doporučení
 • Na zkušenostech z provozu výrobních i nevýrobních organizací