MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů", tento komplexní pohled na marketingovou práci tvoří základ našich aktivit i specializace.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Vždy se snažíme, aby společná práce měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme vždy v souvislostech a zabýváme se všemi důležitými aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Pro inspiraci i ověření spolupráce…

 

Průzkum kvality odběratelských vztahů

Nezávislá zpětná vazba v segmentu B2B


 

Průzkum kvality odběratelských vztahů poskytuje pohled „druhé strany“ na vaši společnost, výrobky a služby. Kvalitu, spolehlivost, oceňované aspekty, ale i rezervy a rizika.

Cílem je podpořit obchodní potenciál a identifikovat skutečnosti, které mohou bránit rozvoji spolupráce, nebo mohou být příčinou ukončení obchodního vztahu. Obdobně je využíván také u bývalých odběratelů, kde může pojmenovat skutečné příčiny ukončení spolupráce, a v některých případech pomoci jejímu restartu. Ne vždy jde o cenu…

Externí realizace průzkumu podporuje otevřenost v poskytnutých informacích. Je pozitivně vnímána jako součást péče o zákazníky. Podporuje snahu o nápravu věcí, rozvoj vztahů, odstranění nedostatků a využití nových příležitostí.


 

Co je základem našich činností v rámci realizace průzkumu?

 • Příprava realizace. Vyhodnocení stávajícího „životního cyklu“ odběratelů, stanovení cílové skupiny, vzorku, návrh formátu a priorit.
 • Realizace – osobní, kvalitativní formou na více úrovních, nebo využitím alternativ.
 • Kompletace výsledků, pojmenování příležitostí a potenciálních rizik.
 • Ověření zjištění na straně klienta.
 • Návrh doporučení.

 
 

V čem je realizace pro klienty výhodná?

 • Deklaruje partnerům zájem o co nejlepší spolupráci.
 • Naše nezávislost napomáhá otevřeně pojmenovat rezervy.
 • Je realizována proobchodně, jde o součást marketingu.
 • Dokáže přispět i k narovnání a odblokování vztahů.
 • Výstupem je nejen zpětná vazba na vlastní aktivity očima zákazníka, ale i pojmenování nových příležitostí k navýšení tržeb a rezerv, které mohly mít negativní vliv na vývoj obchodního vztahu.

 

Na čem stavíme?

 • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
 • Na pozitivním a proobchodním přístupu
 • Na podložených skutečnostech a objektivitě daných doporučení