PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Doplňky k projektům…

 

Průzkum kvality odběratelských vztahů

Nezávislá zpětná vazba v segmentu B2B


 

Průzkum kvality odběratelských vztahů poskytuje pohled „druhé strany“ na vaši společnost, výrobky a služby. Kvalitu, spolehlivost, oceňované aspekty, ale i rezervy a rizika.

Cílem je podpořit obchodní potenciál a identifikovat skutečnosti, které mohou bránit rozvoji spolupráce, nebo mohou být příčinou ukončení obchodního vztahu. Obdobně je využíván také u bývalých odběratelů, kde může pojmenovat skutečné příčiny ukončení spolupráce, a v některých případech pomoci jejímu restartu. Ne vždy jde o cenu…

Externí realizace průzkumu podporuje otevřenost v poskytnutých informacích. Je pozitivně vnímána jako součást péče o zákazníky. Podporuje snahu o nápravu věcí, rozvoj vztahů, odstranění nedostatků a využití nových příležitostí.


 

Co je základem našich činností v rámci realizace průzkumu?

  • Příprava – vyhodnocení stávajícího „životního cyklu“ odběratelů, stanovení cílové skupiny, vzorku, návrh formátu a priorit.
  • Realizace – osobní, kvalitativní formou na více úrovních, nebo využitím alternativ.
  • Kompletace výsledků, pojmenování příležitostí a potenciálních rizik.
  • Ověření důležitých zjištění na straně klienta.
  • Návrh doporučení.

   

  V čem je realizace pro klienty výhodná?

  • Poskytuje zpětnou vazbu a nové náměty, pomáhá stanovit priority a úkoly k řešení.
  • Deklaruje partnerům zájem o co nejlepší spolupráci.
  • Naše nezávislost napomáhá otevřeně pojmenovat rezervy.
  • Je realizována proobchodně, jde o součást marketingu.
  • Výstupem je nejen zpětná vazba na vlastní aktivity očima zákazníka, ale i pojmenování nových příležitostí k navýšení tržeb a rezerv které by mohly mít negativní vliv na další vývoj obchodního vztahu.
  • Doplňuje, či umožňuje nahradit, standardní hodnocení dodavatelů a spokojenosti zákazníků realizovaných v rámci managementu kvality ISO.

   

  Na čem stavíme?

  • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
  • Na pozitivním a proobchodním přístupu
  • Na podložených skutečnostech a objektivitě daných doporučení