MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Pro inspiraci i ověření spolupráce…

 

Průzkum kvality odběratelských vztahů

Nezávislá zpětná vazba v segmentu B2B


 

Průzkum kvality odběratelských vztahů poskytuje pohled „druhé strany“ na vaše aktivity a činnosti. Jejich kvalitu, spolehlivost, parametry, i hodnocení vaší společnosti v očích dodavatelů a partnerů. Je zaměřen na stanovení míry jejich spokojenosti, pojmenování oceňovaných aspektů, ale i rezerv, zjištění nových obchodních příležitostí a potenciálních rizik.

Cílem je podpořit obchodní potenciál a identifikovat rezervy, které mohou bránit v rozvoji spolupráce, nebo dokonce mohou být příčinou ukončení obchodního vztahu. Obdobně je využíván také u bývalých odběratelů, kde může pojmenovat skutečné příčiny ukončení spolupráce, a v některých případech pomoci i k jejímu restartu. Ne vždy jde o cenu…

Externí realizace průzkumu podporuje otevřenost v poskytnutých informacích. Je pozitivně vnímána jako součást péče o zákazníky. Podporuje snahu o nápravu věcí, rozvoj vztahů, odstranění nedostatků a využití nových příležitostí.


 

Co je základem našich činností v rámci realizace průzkumu?

 • Příprava realizace na základě poskytnutých informací (vyhodnocení stávajícího „životního cyklu“ odběratelů, stanovení cílové skupiny, vzorku, návrh formátu a priorit)
 • Realizace – osobní, kvalitativní formou na více úrovních, nebo využitím alternativ
 • Kompletace výsledků, pojmenování příležitostí a potenciálních rizik
 • Ověření zjištění na straně klienta
 • Návrh doporučení

 
 

V čem je realizace pro klienty výhodná?

 • Deklaruje partnerům zájem o co nejlepší spolupráci
 • Naše nezávislost napomáhá otevřeně pojmenovat rezervy
 • Je realizována proobchodně, jde o součást marketingu
 • Dokáže přispět i k narovnání a odblokování vztahů
 • Výstupem je nejen zpětná vazba na vlastní aktivity očima zákazníka, ale v řadě případů i příležitost k navýšení tržeb a včasné pojmenování vlastních rezerv, které by jinak mohly mít vliv na další vývoj obchodního vztahu

 

Na čem stavíme?

 • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
 • Na zkušenostech z oblasti obchodu a marketingu
 • Na vlastní metodice a postupech
 • Na osobním a proobchodním přístupu
 • Na podložených skutečnostech a objektivitě daných doporučení