PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a externích realizací nejen marketingových, start-upových či optimalizačních projektů.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Doplňky k projektům…

 

Znáte názor svých zaměstnanců?

Možné rezervy v efektivitě práce a příčiny fluktuace?


 

Ne vždy jde jen o peníze. Zkuste se zeptat s námi. Realizujeme nezávislé průzkumy zaměřené na získání zpětné vazby od zaměstnanců. Pracujeme na základě vlastní metodiky umožňující vyhodnotit stávající stav a rezervy.

Realizace průzkumů a tím projevený zájem o názor, jsou velmi dobře hodnoceny i samotnými zaměstnanci a napomáhají budovat jejich vztah s organizací.


 

Základní zaměření průzkumu:

  • Důvěra zaměstnanců ve společnost a její management
  • Informovanost zaměstnanců
  • Sounáležitost zaměstnanců s firmou a jejími hodnotami
  • Stav organizace a řízení práce
  • Naplňování pracovních ambicí a možnosti rozvoje
  • Váha jednotlivých motivačních nástrojů
  • Rezervy, rizika a možné příčiny fluktuace
  • Míra spokojenosti zaměstnanců a stanovení hlavních atributů

   

  V čem je realizace pro klienty výhodná?

  • Poskytuje zpětnou vazbu a nové náměty, pomáhá stanovit priority a úkoly k řešení
  • Podporuje budování vztahů mezi zaměstnanci a firmou
  • Je rychlá, efektivní i ekonomická
  • Realizace probíhá s minimální zátěží stavových zaměstnanců
  • Přispívá k anonymizaci a otevřenosti názorů
  • Výsledky nejsou ovlivněny očekáváním, jsou nezávislé a poukazují i na zažité rezervy

   

  Na čem stavíme?

  • Na anonymitě a důvěrnosti poskytnutých informací
  • Na individuálním přístupu k potřebám klienta
  • Na podložených skutečnostech a objektivitě daných doporučení