MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů", tento komplexní pohled na marketingovou práci tvoří základ našich aktivit i specializace.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Vždy se snažíme, aby společná práce měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme vždy v souvislostech a zabýváme se všemi důležitými aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Pro inspiraci i ověření užší spolupráce…

 

Znáte názor svých zaměstnanců?

Možné rezervy v efektivitě práce a příčiny fluktuace?


 

Ne vždy jde jen o peníze. Zkuste se zeptat s námi. Realizujeme nezávislé průzkumy zaměřené na získání zpětné vazby od zaměstnanců.

Výsledky přispívají k lepšímu stanovení úkolů v oblasti řízení, organizace práce a rozvoje HR. Zlepšují vztahy, pomáhají nastavit KPI v personální i managerské oblasti i lépe definovat podobu nefinančních věrnostních programů pro zaměstnance. Součástí průzkumu může být i oslovení bývalých zaměstnanců k ověření příčin odchodu. Pracujeme na základě vlastní metodiky umožňující vyhodnotit stávající stav a rezervy.

Realizace průzkumů a tím projevený zájem o názor, jsou velmi dobře hodnoceny i samotnými zaměstnanci a napomáhají budovat jejich vztah s organizací.


 

Základní zaměření průzkumu:

 • Důvěra zaměstnanců ve společnost a její management
 • Informovanost zaměstnanců
 • Sounáležitost zaměstnanců s firmou a jejími hodnotami
 • Organizace a řízení práce
 • Naplňování pracovních ambicí a možnosti rozvoje
 • Příčiny nespokojenosti
 • Péče o zaměstnance
 • Váha jednotlivých motivačních nástrojů
 • Rezervy, rizika a možné příčiny fluktuace
 • Míra spokojenosti zaměstnanců a stanovení hlavních atributů

 
 

Proč využít externí způsob realizace?

 • Realizace probíhá s minimální zátěží stavových zaměstnanců
 • Je rychlá, efektivní a zpracování dat probíhá s potřebnou péčí
 • Přispívá k anonymizaci a otevřenosti názorů
 • Výsledky nejsou ovlivněny očekáváním, jsou nezávislé a poukazují i na zažité rezervy

 

V čem je realizace pro klienty výhodná?

 • Deklaruje zaměstnancům zájem o jejich spokojenost v práci
 • Přímo i nepřímo podporuje dobré vztahy
 • Poskytuje zpětnou vazbu a pomáhá stanovit nové priority a úkoly

 

Na čem stavíme?

 • Na anonymitě a důvěrnosti poskytnutých informací
 • Na individuálním přístupu k potřebám klienta
 • Na podložených skutečnostech a objektivitě daných doporučení