PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Doplňky k projektům…

 

Znáte a využíváte názory svých zaměstnanců?

Pomáhají vám řešit rezervy v řízení, organizaci práce, motivaci, příčiny fluktuace?


 

Zkuste se jich zeptat s námi. Realizujeme nezávislé průzkumy zaměřené na získání zpětné vazby od zaměstnanců. Pracujeme na základě vlastní metodiky umožňující vyhodnotit stávající stav a rezervy.

Realizace průzkumů a tím projevený zájem o názor, jsou velmi dobře hodnoceny i samotnými zaměstnanci a napomáhají budovat jejich vztah s organizací.

Využijte naši aktuální akci podzim/jaro pro stanovení úkolů a cílů! Spojte se s námi…

 


 

Základní zaměření průzkumu:

  • Důvěra zaměstnanců ve společnost a její management
  • Zpětná vazba na práci vedoucích pracovníků a kolektivu
  • „Úzká místa“ v řízení, organizaci, pracovních podmínkách
  • Sounáležitost zaměstnanců s firmou a jejími hodnotami
  • Váha jednotlivých motivačních nástrojů
  • Rezervy, rizika a možné příčiny fluktuace
  • Míra spokojenosti zaměstnanců a stanovení hlavních atributů

 

V čem je realizace pro klienty výhodná?

  • Poskytuje zpětnou vazbu a nové náměty, pomáhá stanovit priority a úkoly k řešení
  • Podporuje budování vztahů mezi zaměstnanci a firmou
  • Anonymita a externí zpracování přispívá k otevřenosti názorů
  • Realizace probíhá s minimální zátěží stavových zaměstnanců. Je rychlá, efektivní i ekonomická
  • Umožňuje doplnění otázek podle okamžitých potřeb klienta
  • Výsledky nejsou ovlivněny očekáváním, jsou nezávislé a poukazují i na zažité rezervy

 

Na čem stavíme?

  • Na anonymitě a důvěrnosti poskytnutých informací
  • Na individuálním přístupu k potřebám klienta
  • Na objektivitě vyhodnocení