MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Pro inspiraci i ověření užší spolupráce…

 

Znáte názor svých zaměstnanců?

Znáte možné rezervy v efektivitě jejich práce a příčiny fluktuace?


 

Ne vždy jde jen o peníze. Zkuste se zeptat s námi. Realizujeme nezávislé průzkumy zaměřené na získání zpětné vazby od zaměstnanců. Na jejich hodnocení pracovní náplně, organizace práce, míry jejich spokojenosti v zaměstnání, důvěry ve společnost a její management, váhu využitelných benefitů jako alternativy ke mzdovým prostředkům, na pojmenování rezerv a potenciálních rizik, které mohou být příčinou fluktuace či rezerv v efektivitě práce.

Výsledky přispívají ke zlepšení stávajícího stavu, pomáhají nastavit KPI v personální oblasti a efektivní podobu nefinančních věrnostních programů pro zaměstnance.

Součástí může být i oslovení bývalých zaměstnanců a zjištění skutečných příčin jejich odchodu. Pracujeme na základě vlastní metodiky umožňující vyhodnotit stávající stav a rezervy.

Realizace průzkumu, zájem o názor, je velmi dobře hodnocena i samotnými zaměstnanci a výrazně pomáhá budovat vztah s organizací.


 

Základní zaměření průzkumu:

 • Důvěra zaměstnanců ve společnost a její management
 • Informovanost a řízení zaměstnanců
 • Sounáležitost zaměstnanců s firmou a jejími hodnotami
 • Naplňování pracovních ambicí
 • Příčiny nespokojenosti
 • Péče o zaměstnance
 • Váha jednotlivých motivačních nástrojů
 • Rizika a možné příčiny fluktuace
 • Míra spokojenosti zaměstnanců a stanovení hlavních atributů

 
 

Proč využít externí způsob realizace?

 • Realizace probíhá s minimální zátěží stavových zaměstnanců
 • Je rychlá, efektivní a zpracování dat probíhá s potřebnou péčí
 • Výsledky nejsou ovlivněny očekáváním, jsou nezávislé a poukazují i na zažité rezervy

 

V čem je realizace pro klienty výhodná?

 • Deklaruje zaměstnancům zájem o jejich spokojenost v práci
 • Přímo i nepřímo podporuje dobré vztahy
 • Poskytuje zpětnou vazbu a pomáhá stanovit nové priority a úkoly

 

Na čem stavíme?

 • Na anonymitě a důvěrnosti poskytnutých informací
 • Na individuálním přístupu
 • Na podložených skutečnostech a objektivitě daných doporučení