Kooperativní marketing

Cesta jak dosáhnout víc


 

Pomáháme s efektivitou. Jednou z možností jak dosáhnout cíle i úspor v oblasti marketingu jsou společné/sdílené realizace aktivit. V rámci těchto projektů se zaměřujeme především na oblast B2B.

Využití spolupráce umožňuje dosáhnout synergií v řádu 30-70%. Ať již jde o přímou podporu prodeje, komunikaci s cílovou skupinou, realizaci průzkumu, nebo například účast na veletrhu.

Společné/sdílené projekty realizujeme jako součást našich vlastních marketingových aktivit nebo dle potřeb klientů.

 


Spolupráce umožňuje v rámci stávajících rozpočtů:

 • Oslovit širší cílovou skupinu
 • Zvýšit četnost jejího oslovení
 • Vybočit ze zaběhnutých komunikačních kolejí a podpořit zapamatovatelnost nabídky
 • Realizovat aktivity, které by jinak musely být z rozpočtových důvodů odloženy
 • Realizovat přímé úspory
 • Efektivně ověřit nové nástroje

 

Jak?

Využíváme synergií a zajišťujeme spolupráci vybraných firem. U běžných realizací (typicky cílená oslovení, průzkumy trhu,…) jde o společné projekty 2 až 4 firem, jejichž nabídka je určena pro stejnou cílovou skupinu, nekonkuruje si, ale naopak je vhodným komunikačním doplňkem.
 

V jakých oblastech?

 • Rozšíření stávajícího odbytu výrobků a služeb (B2B, B2C) o nový segment či teritorium
 • Adresné oslovení cílové skupiny formou předváděcích akcí, profesních školení a seminářů (B2B)
 • Adresné oslovení cílové skupiny nabídkou či reklamním sdělením (B2B)
 • Pilotní účasti na výstavách a veletrzích (B2B)
 • Průzkumy trhu a spotřebitelského chování (B2B, B2C)
 • Budování tématických microsites a zájmových skupin na sociálních sítích (B2B, B2C)
 • Rozšiřování a propojování obsahu webových stránek, podpora jejich návštěvnosti (B2B)
 • Využití prostoru v tištěných médiích a PR (B2B, B2C)
 • V jiných oblastech, dle vašich specifických potřeb…

 

Co je zásadou realizovaných projektů?

 • Ochrana obchodních zájmů každé z participujících firem
 • Spolupráce na řešení, otevřenost a plnění dohodnutého
 • Společný zájem realizovat projekt a přispět k jeho co nejlepšímu výsledku

 

Co je naše role?

 • Příprava a realizace typových i individuálních projektů
 • Zajištění spolupracujících firem
 • Optimalizace cílové skupiny a formy realizace
 • Zajištění grafického, komunikačního a realizačního standardu
 • Vedení samotné realizace
 • Nezávislá marketingová podpora, sdílení zkušeností
 • Nezávislé zpracování souvisejících vstupních a výstupních dat, zajištění jejich využití či sdílení výhradně v souladu s dohodnutými podmínkami a pravidly
 • Garance vyváženosti

 
 

Chcete vědět víc? Uvažujete o možném přínosu pro vás?
Kontaktujte nás, rádi se s vámi potkáme a projednáme vše potřebné.