MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Kooperativní marketing

Cesta jak dosáhnout víc


 

Pomáháme s efektivitou. Jednou z možností jak dosáhnout cíle i úspor v oblasti marketingu jsou společné/sdílené realizace aktivit. V rámci těchto projektů se zaměřujeme především na oblast B2B.

Využití kooperativního marketingu a naše spolupráce vám umožní dosáhnout významných synergií v řádu 30-70%. Ať již jde o podporu prodeje, oslovení cílové skupiny, realizaci průzkumu trhu a spotřebitelského chování, účast na veletrhu, nebo jiné obchodní a marketingové aktivity.


 

Umožníme vám v rámci vašich stávajících rozpočtů:

 • oslovit širší cílovou skupinu
 • zvýšit četnost jejího oslovení
 • zvýšit úspěšnost oslovení
 • realizovat aktivity, které vám stávající rozpočet napínají k prasknutí, nebo které musíte z důvodu cash-flow odkládat
 • realizovat přímé úspory v obchodních a marketingových budgetech
 • ověřit si jiný přístup a nové nástroje

 


Jak?

Využíváme synergií a zajišťujeme spolupráci vybraných firem. U běžných realizací (typicky cílené oslovení, průzkum trhu,…) jde o společné projekty 2 až 4 firem, jejichž nabídka je určena pro stejnou cílovou skupinu, nekonkuruje si, ale naopak může být vhodným komunikačním doplňkem.

 

V jakých oblastech?

 • Adresné oslovení cílové skupiny tradičním direct mailem (B2B)
 • Adresné oslovení cílové skupiny formou předváděcích akcí, profesních školení a seminářů (B2B)
 • Výstavy a veletrhy (B2B)
 • Rozšiřování stávajícího trhu pro odbyt výrobků a služeb (B2B, B2C)
 • Průzkumy trhu a spotřebitelského chování (B2B, B2C)
 • Budování zájmových skupin na sociálních sítích a tématických microsites, podpora jejich návštěvnosti (B2B, B2C)
 • Rozšiřování a propojování obsahu webových stránek, podpora jejich návštěvnosti  (B2B)
 • Využití prostoru v tištěných médiích (B2B, B2C)
 • Dle vašich potřeb, i formou pilotních projektů…

 

Co je zásadou realizovaných projektů?

 • Vyrovnaná role zůčastněných firem
 • Ochrana obchodních zájmů každé z participujících firem
 • Spolupráce na řešení, otevřenost a plnění dohodnutého
 • Společný zájem realizovat dohodnuté a přispět k co nejlepšímu výsledku

 

Co je naše role?

 • Příprava typových, nebo individuálních projektů
 • Výběr a zajištění vhodných účastníků projektu
 • Optimalizace cílové skupiny
 • Koordinace přípravy a zajištění vlastní realizace projektu, včetně nezávislého vyhodnocení výsledků
 • Zajištění grafického a komunikačního standardu realizace
 • Nezávislá marketingová a organizační podpora, sdílení zkušeností
 • Nezávislé zpracování souvisejících vstupních i výstupních dat, zajištění jejich využití či sdílení výhradně v souladu s dohodnutými podmínkami a pravidly
 • Garance vyváženosti
 • Zajištění efektivnosti a aktivního využití dostupných synergií u individuálních projektů
 • Systemizace využití kooperativních aktivit klienty

 

Chcete vědět víc? Uvažujete o možném přínosu pro vás? Chcete využít připravovaných akcí, nebo máte zájem o realizaci individuálního projektu?

Kontaktujte nás, rádi se s vámi potkáme a projednáme vše potřebné.

 


Photo

Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů.
Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.

Pro-Management, s.r.o. – ing. Petr Hroch
logo_linkedin_flat_white_93x21