MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základy našich aktivit.“

Read More

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování. Součástí řešení je i trénink a podpora odpovědných pracovníků v práci s reportovanými daty a v jejich reálném využívání pro potřebu řízení.

Read More

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Read More

Pro inspiraci i ověření spolupráce…

 

Implementace SW nástrojů

Příležitost ke kvalitativní změně


 

Rozšíření využití SW nástrojů je typickou situací, která sebou přináší dočasné zvýšení časových nároků na klíčové pracovníky. Jednou z cest, jak tuto situaci řešit a předejít operativním komplikacím, prodlužování termínů, nebo ovlivnění kvality finálního řešení, je využít naší spolupráce.

Poskytneme vám dočasné navýšení kapacit, doplnění pracovního týmu, právě na dobu nezbytnou. Rozdělení kompetencí v rámci realizace je naprosto individuální a odvíjí se od vašich potřeb. Může jít o vedení projektu, zajištění realizace dílčích úkolů, správu dané oblasti, nebo určité fáze.

Vzhledem k našemu pracovnímu zaměření se věnujeme především přípravě implementace SW nástrojů pro řízení, plánování, obchod a marketing (MIS, PIS, CRM, CC), optimalizaci souvisejících postupů, stanovení funkcí pro jednotlivé uživatelské úrovně, nastavení datových zdrojů, požadovaných výstupů a souvisejících pravidel nezbytných pro implementaci a customizaci SW řešení.

 


 

V jakých oblastech vám můžeme být přínosem?

 • Úvodní analýza stávajícího stavu a validace řešení (přínos implementace SW)
 • Optimalizace dané oblasti tak, aby nový SW nezakonzervoval nedostatky
 • Spolupráce při formulaci zadání, parametrů, stanovení potřeb, vstupů a výstupů
 • Jednání s dodavateli a porovnání nabízených řešení
 • Spolupráce na implementaci a customizaci SW pro uživatele
 • Aktualizace interní dokumentace
 • Trénink uživatelů a ladění výstupů

 
 

V čem je realizace pro klienty výhodná?

 • Úspěšně tvoříme most mezi dodavatelem SW a klientem, resp.uživateli
 • Rozumíme podnikovým procesům, návaznostem a potřebám, které má daný SW řešit
 • Pracujeme s přesahem a hledáme nové a rozšířené možnosti využití SW v dané oblasti
 • 100% se věnujeme realizaci zadání, dodržení kvality a termínů je pro nás prioritou

 

Na čem stavíme?

 • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
 • Na osobních zkušenostech z vývoje a implementací SW řešení
 • Na aktivním pozitivním přístupu a komunikaci s koncovými uživateli
 • Na systematické práci a důslednosti